ANBI status

Stichting De Zaaier is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze ANBI status houdt in dat Stichting De Zaaier met haar doelstelling het algemeen belang dient en geen winstoogmerk heeft. Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

website maken