Academie der Kunsten

Stichting De Zaaier heeft een structurele samenwerking met de Academie der Kunsten in Leiden. Deze Academie is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Leiden en de Hogeschool der Kunsten Den Haag, met als doel het simultaan aanbieden van een academisch gerichte studie en een studie op het terrein van muziek of beeldende kunsten. De Zaaier ondersteunt voornamelijk onderzoeksprojecten van promovendi.

website maken