Beleid en criteria

Stichting De Zaaier wil projecten ondersteunen die de ontwikkeling en emancipatie van heel de mens centraal stellen. Daarnaast ondersteunt De Zaaier projecten die een duurzame ontwikkeling bevorderen.
De financiële ondersteuning is gericht op concrete projecten die niet binnen reguliere geldstromen vallen.
Al ondersteunt de stichting soms meerjarige projecten, het is niet de bedoeling dat de steun het karakter van een langetermijnsubsidie krijgt.

website maken