Criteria

Stichting De Zaaier ontvangt graag projectvoorstellen die aan onderstaande criteria voldoen:

Het project
- is innovatief en concreet;
- is gericht op de ontplooiing van de mens in al zijn of haar facetten;
- kan verankerd worden in een bredere maatschappelijke of institutionele ontwikkeling;
- beoogt een studie en/of onderzoek binnen de doelstelling, te denken valt aan (kleine) studiebeurzen, congresbezoek, deskundigheidsbevordering;
- bevordert gelijkwaardigheid en zelfstandigheid van vrouwen, zowel in ontwikkelingslanden als in Nederland;
- bevindt zich op het snijvlak van kunsten en wetenschap;
- heeft een internationaal karakter en draagt bij aan 'wereldburgerschap', ofwel 'global citizenship';
- stimuleert internationale samenwerking en ontwikkelingssamenwerking;
- kan niet door reguliere bronnen gefinancierd worden, armoedebestrijding valt echter niet binnen de doelstelling van de stichting;

Projecten die aan enkele of meerdere van deze criteria voldoen, kunnen op onze warme belangstelling rekenen.

NB Het is mogelijk om vaker een bijdrage te vragen namens eenzelfde organisatie of instelling, maar alleen voor nieuwe, concrete projecten.
De financiële ondersteuning kan niet het karakter krijgen van een lange termijn subsidie.

 

website maken