Doelstelling

Stichting De Zaaier ondersteunt vooral innovatieve projecten, die de ontplooiing van de mens in al zijn of haar facetten ten goede komen.
De projectresultaten moeten verankerd kunnen worden in een bredere maatschappelijke of institutionele ontwikkeling.

 

website maken