Historie

Dieuwke Honig-Prager

Stichting De Zaaier is op 2 juli 1985 opgericht door mevrouw Dieuwke Honig-Prager.
Bij haar overlijden enige weken later, liet zij een belangrijk deel van haar vermogen na aan De Zaaier. 

Dieuwke Prager (1914-1985) werd opgeleid als maatschappelijk werkster in Amsterdam. Als Inspecteur van Arbeid ontmoette zij haar latere echtgenoot C.J. Honig, de sociaal bewogen Zaanse fabrikant uit de bekende ondernemersfamilie Honig. Toen Dieuwke Prager trouwde met Kees Honig werd zij, zoals gebruikelijk in die tijd, ontslagen. Het paar kreeg geen kinderen.

Dieuwke Honig-Prager had net als haar man grote belangstelling voor alle aspecten van de mens. Zij hield zich bezig met de ontwikkeling van de mens, met vrouwenemancipatie, parapsychologie en het wereldburgerschap. Zo vatte zij grote belangstelling op voor de internationale leefgemeenschap Auroville in India, die gebaseerd is op het werk en de visie van Sri Aurobindo en De Moeder en gewijd is aan de eenheid van de mensheid. 

Vanuit deze brede belangstelling en betrokkenheid bij de mens heeft Dieuwke Honig-Prager aan Stichting De Zaaier zijn doelstelling meegegeven: het bevorderen van studie van de mens in zijn psychologische en sociale aspecten en van zijn innerlijke belevingsmogelijkheden. Zij stelde 5 miljoen gulden beschikbaar voor dit doel.

 

 

website maken