Partners

Stichting De Zaaier heeft sinds vele jaren goede relaties met enkele Nederlandse en buitenlandse organisaties, die zij als haar partners beschouwt. Deze organisaties kunnen jaarlijks op steun rekenen, mits de ingediende projectvoorstellen aan de criteria voldoen.

 

website maken